Aansluiten bij de hemel: module 5 “Mijn levensdoel”

De cursus ‘Aansluiten bij de hemel’ helpt je om de vrijheid van het Koninkrijk van God te ontdekken en te gaan leven in de stroom van de hemel. Voor meer informatie bekijk de video.

Introductie "Aansluiten bij de hemel".

Intro module "Mijn levensdoel".

Cursus ‘Aansluiten bij de hemel’
Cursusintroductie
Jezus’ centrale boodschap was de komst van het Koninkrijk van God in deze wereld. Hij zei: Úw Koninkrijk kome, Úw wil geschiedde, zoals in de hemel, zo ook op aarde’.

God heeft een leven voor ons, hier en vandaag, dat geleid en bekrachtigd wordt vanuit de hemel. Dat leven omvat veel meer dan behouden worden en naar de
hemel gaan. Veel christenen ervaren echter dat zij niet goed genoeg zijn om door God gebruikt te worden. Wil je nog meer weten over de hele cursus, klik dan op de introductievideo.

Module 1 ‘Mijn levensdoel’ – introductie

Heb je wel eens stilgestaan bij de vraag: Waar leef ik eigenlijk voor? Of: wanneer heeft mijn leven zin en wanneer is mijn leven geslaagd dan wel mislukt?

In de voorgaande modules hebben we reeds gesproken over ‘Koninklijk priesterschap’ en ‘Aanbidding’. In de laatste 4 lessen gaan we kijken naar Familie-zijn, Discipelschap, Bediening en Evangelisatie.

Deze lessen zullen je helpen om te wandelen in de werken die God reeds lang voor jou heeft klaargelegd. Je zult meer vrucht gaan dragen en een groter bewustzijn ontvangen over je roeping in Christus. Heel veel zegen!

Het team van docenten die het online onderwijs verzorgen bestaat uit:
Richard Klomp, Joke Kroeske, Henri en Alie Schipper, Jacqueline Rothuizen, Marijke Lamers en Marten Busstra.

Mijn levensdoel

1
Module-werkboek “Mijn levensdoel”
2
Les 17: Een familie van aanbidders; het Grote Gebod uitleven
10 min
3
Les 18: Discipelschap; je leven toewijden
20 min
4
Les 19 A: Bediening
18 min
5
Les 19 B: Het hart van een dienaar
26 min
6
Les 20: Evangelisatie; je getuigenis delen
17 min