Aansluiten bij de hemel: Module 2 “Mijn intimiteit met God”.

De cursus ‘Aansluiten bij de hemel’ helpt je om de vrijheid van het Koninkrijk van God te ontdekken en te gaan leven in de stroom van de hemel. Voor meer informatie bekijk de video.

Introductie "Aansluiten bij de hemel".

Intro module "Mijn intimiteit met God".

Cursus ‘Aansluiten bij de hemel’
Cursusintroductie
Jezus’ centrale boodschap was de komst van het Koninkrijk van God in deze wereld. Hij zei: Úw Koninkrijk kome, Úw wil geschiedde, zoals in de hemel, zo ook op aarde’.

God heeft een leven voor ons, hier en vandaag, dat geleid en bekrachtigd wordt vanuit de hemel. Dat leven omvat veel meer dan behouden worden en naar de
hemel gaan. Veel christenen ervaren echter dat zij niet goed genoeg zijn om door God gebruikt te worden. Wil je nog meer weten over de hele cursus, klik dan op de introductievideo.

Module 2 ‘Mijn Intimiteit met God’ – introductie
Veel christenen leven van de aarde naar de hemel. Zij hopen dat God hen zal zegenen als zij maar genoeg hun best doen om goed en heilig te leven. Maar wat een teleurstelling als je merkt dat deze manier van geloven niet werkt. De module ‘Mijn intimiteit met God’ gaat je helpen om te leven vanuit de hemel naar de aarde. Wil je nog iets meer weten over deze module, klik dan op de introductie video!

Het team van docenten die het online onderwijs verzorgen bestaat uit:
Richard Klomp, Joke Kroeske, Henri en Alie Schipper, Jacqueline Rothuizen, Marijke Lamers en Marten Busstra.

Module 2 "Mijn intimiteit met God".

1
Module-werkboek “Mijn intimiteit met God”
2
Les 5: Onze positie in het Koninkrijk
15 min
3
Les 6: Hoe kom ik in de stroom van de hemel?
13 min
4
Les 7: Je geloof opbouwen
19 min
5
Les 8: God aanbidden
22 min