Groeien in waarheid: module 2 “Gods Woord”

De cursus Groeien in waarheid is opgebouwd rond het thema “dat een juist beeld van God helpt om een juiste relatie met God te ontwikkelen.”

Cursusintroductie “Groeien in waarheid”.
De cursus Groeien in waarheid is opgebouwd rond het thema “dat een juist beeld van God helpt om een juiste relatie met God te ontwikkelen.”
Iedere module helpt mee om deze beeldvorming vanuit een Bijbels perspectief vorm en inhoud te geven en we starten met de module ‘De liefde van God’ want onze relatie met God mag geworteld en gegrond zijn in Zijn liefde.
De tweede module ‘Gods Woord’ gaat over het zaaien van Gods Woord dat ons denken over God en onszelf volledig vernieuwt. We hoeven dat niet alleen te doen want Gods Geest komt ons op allerlei manieren te hulp.
De derde module ‘Gods Geest’ is bedoeld om Hem beter te leren kennen: wie is Hij en wat doet Gods Geest voor ons?
De vierde module gaat over ‘Gods gerechtigheid’, de sleutel tot Zijn aanwezigheid in ons leven.
In de vijfde en laatste module ‘Meer dan overwinnaars’ gaan we in op het overwinnende leven dat God voor ons heeft; want we zijn bestemd om te volharden en om als overwinnaars te eindigen.

Het team van docenten die het online onderwijs verzorgen bestaat uit:
Richard Klomp, Henri en Alie Schipper, Marijke Lamers, Jacqueline Rothuizen en Marten Busstra.

Module intro Gods woord.

Module 2 ‘Gods woord’ – introductie
De cursus groeien in waarheid is opgebouwd rond het thema “dat een juist beeld van God helpt om een juiste relatie met God te ontwikkelen.”

Ieder module helpt mee om deze beeldvorming vanuit een Bijbels perspectief vorm en inhoud te geven. De module ‘Het Woord van God’ volgt op de module ‘De liefde van God’.  We raden je aan om deze module eerst te volgen. In deze module over “Het Woord van God” tref je vijf geïnspireerde lessen over het Woord van God. Wil je nog iets meer weten over deze module, klik dan op de introductie video!

Gods woord

1
Module-werkboek “Gods Woord”.
2
Les 7: Groeien in waarheid – Het Woord I
22 min
3
Les 8: Groeien in waarheid –Het Woord II
16 min
4
Les 9: Groeien in waarheid –Het Woord III
15 min
5
Les 10: Groeien in waarheid –Het Woord (over)denken I
20 min
6
Les 11: Groeien in waarheid –Het Woord (over)denken II
18 min