Groeien in waarheid: module 3 “Gods Geest”

De cursus Groeien in waarheid is opgebouwd rond het thema “dat een juist beeld van God helpt om een juiste relatie met God te ontwikkelen.”

Cursusintroductie “Groeien in waarheid”.
De cursus Groeien in waarheid is opgebouwd rond het thema “dat een juist beeld van God helpt om een juiste relatie met God te ontwikkelen.”
Iedere module helpt mee om deze beeldvorming vanuit een Bijbels perspectief vorm en inhoud te geven en we starten met de module ‘De liefde van God’ want onze relatie met God mag geworteld en gegrond zijn in Zijn liefde.
De tweede module ‘Gods Woord’ gaat over het zaaien van Gods Woord dat ons denken over God en onszelf volledig vernieuwt. We hoeven dat niet alleen te doen want Gods Geest komt ons op allerlei manieren te hulp.
De derde module ‘Gods Geest’ is bedoeld om Hem beter te leren kennen: wie is Hij en wat doet Gods Geest voor ons?
De vierde module gaat over ‘Gods gerechtigheid’, de sleutel tot Zijn aanwezigheid in ons leven.
In de vijfde en laatste module ‘Meer dan overwinnaars’ gaan we in op het overwinnende leven dat God voor ons heeft; want we zijn bestemd om te volharden en om als overwinnaars te eindigen.

Het team van docenten die het online onderwijs verzorgen bestaat uit:
Richard Klomp, Henri en Alie Schipper, Marijke Lamers, Jacqueline Rothuizen en Marten Busstra.

Module 3 'Gods Geest' - introductie

Gods Geest

1
Module-werkboek “Gods Geest”.
2
Les 12: Groeien in waarheid – De Heilige Geest I – De Persoon
24 min
3
Les 13A: Groeien in waarheid – De Heilige Geest II – De Vrucht
22 min
4
Les 13B: Groeien in waarheid – De Heilige Geest II – De Vrucht
12 min
5
Les 14: Groeien in waarheid – De Heilige Geest III – De gaven
21 min
6
Les 15: Groeien in waarheid – De Heilige Geest IV – De bediening
21 min