Groeien in waarheid: module 4 “Gods gerechtigheid”

De cursus Groeien in waarheid is opgebouwd rond het thema “dat een juist beeld van God helpt om een juiste relatie met God te ontwikkelen.”

Cursusintroductie “Groeien in waarheid”.
De cursus Groeien in waarheid is opgebouwd rond het thema “dat een juist beeld van God helpt om een juiste relatie met God te ontwikkelen.”
Iedere module helpt mee om deze beeldvorming vanuit een Bijbels perspectief vorm en inhoud te geven en we starten met de module ‘De liefde van God’ want onze relatie met God mag geworteld en gegrond zijn in Zijn liefde.
De tweede module ‘Gods Woord’ gaat over het zaaien van Gods Woord dat ons denken over God en onszelf volledig vernieuwt. We hoeven dat niet alleen te doen want Gods Geest komt ons op allerlei manieren te hulp.
De derde module ‘Gods Geest’ is bedoeld om Hem beter te leren kennen: wie is Hij en wat doet Gods Geest voor ons?
De vierde module gaat over ‘Gods gerechtigheid’, de sleutel tot Zijn aanwezigheid in ons leven.
In de vijfde en laatste module ‘Meer dan overwinnaars’ gaan we in op het overwinnende leven dat God voor ons heeft; want we zijn bestemd om te volharden en om als overwinnaars te eindigen.

Het team van docenten die het online onderwijs verzorgen bestaat uit:
Richard Klomp, Henri en Alie Schipper, Marijke Lamers, Jacqueline Rothuizen en Marten Busstra.

Module 4 'Gods gerechtigheid' - introductie

De cursus groeien in waarheid is opgebouwd rond het thema “dat een juist beeld van God helpt om een juiste relatie met God te ontwikkelen..”

Ieder module helpt mee om deze beeldvorming vanuit een Bijbels perspectief vorm en inhoud te geven.

Gods liefde is de basis en het uitgangspunt van waaruit we vertrekken. Het hele geloofsleven mag doortrokken worden van de liefde die God heeft voor ons. Die liefde begrijpen, die liefde omarmen, daarin geworteld en gegrondvest raken en zo groeien in je relatie met Hem. Een relatie die gebouwd is op de Liefde van God Zelf..!

In de module over “Gods gerechtigheid” zien we hoe de liefde van God aan ons betoond wordt doordat God Zelf voorziet in Zijn gerechtigheid: Gods Gerechtigheid wordt genade door het volbrachte offer van Jezus Christus voor ons!

Gods gerechtigheid

1
Module-werkboek “Gods gerechtigheid”.
2
Les 16: Groeien in waarheid – Gods Gerechtigheid I – Volmaakt in Christus!
22 min
3
Les 17: Groeien in waarheid – Gods Gerechtigheid II – De rechtvaardige zal uit geloof leven
20 min