Groeien in waarheid: module 5 “Meer dan overwinnaars”

De cursus Groeien in waarheid is opgebouwd rond het thema “dat een juist beeld van God helpt om een juiste relatie met God te ontwikkelen.”

Cursusintroductie “Groeien in waarheid”.
De cursus Groeien in waarheid is opgebouwd rond het thema “dat een juist beeld van God helpt om een juiste relatie met God te ontwikkelen.”
Iedere module helpt mee om deze beeldvorming vanuit een Bijbels perspectief vorm en inhoud te geven en we starten met de module ‘De liefde van God’ want onze relatie met God mag geworteld en gegrond zijn in Zijn liefde.
De tweede module ‘Gods Woord’ gaat over het zaaien van Gods Woord dat ons denken over God en onszelf volledig vernieuwt. We hoeven dat niet alleen te doen want Gods Geest komt ons op allerlei manieren te hulp.
De derde module ‘Gods Geest’ is bedoeld om Hem beter te leren kennen: wie is Hij en wat doet Gods Geest voor ons?
De vierde module gaat over ‘Gods gerechtigheid’, de sleutel tot Zijn aanwezigheid in ons leven.
In de vijfde en laatste module ‘Meer dan overwinnaars’ gaan we in op het overwinnende leven dat God voor ons heeft; want we zijn bestemd om te volharden en om als overwinnaars te eindigen.

Het team van docenten die het online onderwijs verzorgen bestaat uit:
Richard Klomp, Henri en Alie Schipper, Marijke Lamers, Jacqueline Rothuizen en Marten Busstra.

Module52 'Meer dan overwinnaars' - introductie

De cursus groeien in waarheid is opgebouwd rond het thema “dat een juist beeld van God helpt om een juiste relatie met God te ontwikkelen.”

Ieder module helpt mee om deze beeldvorming vanuit een Bijbels perspectief vorm en inhoud te geven.

Gods liefde is de basis en het uitgangspunt van waaruit we vertrekken. Het hele geloofsleven mag doortrokken worden van de liefde die God heeft voor ons. Die liefde begrijpen, die liefde omarmen, daarin geworteld en gegrondvest raken en zo groeien in je relatie met Hem. Een relatie die gebouwd is op de Liefde van God Zelf..!

Meer dan overwinnaars

1
Module-werkboek “Meer dan overwinnaars”.
2
Les 18: Groeien in waarheid – Verblijven in Christus. Hoe doe je dat?
19 min
3
Les 19: Groeien in waarheid – Volharden in het geloof. Keuze en houding
17 min
4
Les 20: Groeien in waarheid – Leven vanuit de zegen. Weten, zijn en verwachten
22 min