Groeien in waarheid: module 1 “Gods liefde”.

De cursus Groeien in waarheid is opgebouwd rond het thema “dat een juist beeld van God helpt om een juiste relatie met God te ontwikkelen.”

Cursusintroductie “Groeien in waarheid”.
De cursus Groeien in waarheid is opgebouwd rond het thema “dat een juist beeld van God helpt om een juiste relatie met God te ontwikkelen.”
Iedere module helpt mee om deze beeldvorming vanuit een Bijbels perspectief vorm en inhoud te geven en we starten met de module ‘De liefde van God’ want onze relatie met God mag geworteld en gegrond zijn in Zijn liefde.
De tweede module ‘Gods Woord’ gaat over het zaaien van Gods Woord dat ons denken over God en onszelf volledig vernieuwt. We hoeven dat niet alleen te doen want Gods Geest komt ons op allerlei manieren te hulp.
De derde module ‘Gods Geest’ is bedoeld om Hem beter te leren kennen: wie is Hij en wat doet Gods Geest voor ons?
De vierde module gaat over ‘Gods gerechtigheid’, de sleutel tot Zijn aanwezigheid in ons leven.
In de vijfde en laatste module ‘Meer dan overwinnaars’ gaan we in op het overwinnende leven dat God voor ons heeft; want we zijn bestemd om te volharden en om als overwinnaars te eindigen.

Het team van docenten die het online onderwijs verzorgen bestaat uit:
Richard Klomp, Henri en Alie Schipper, Marijke Lamers, Jacqueline Rothuizen en Marten Busstra.

Module intro Gods liefde.

Module 1 ‘Gods liefde’ – introductie
De cursus groeien in waarheid is opgebouwd rond het thema “dat een juist beeld van God helpt om een juiste relatie met God te ontwikkelen.”
Ieder module helpt mee om deze beeldvorming vanuit een Bijbels perspectief vorm en inhoud te geven en we starten met de module ‘De liefde van God’.
Wil je nog iets meer weten over deze module, klik dan op de introductie video!

Module 1 Gods liefde

1
Module-werkboek “Gods liefde”
2
Les 1: Groeien in waarheid – God is liefde
13 min
3
Les 2: Groeien in waarheid – God is Go(e)d
16 min
4
Les 3: Groeien in waarheid – Het Kruis van Christus I
16 min
5
Les 4: Groeien in waarheid – Het Kruis van Christus II
16 min
6
Les 5: Groeien in waarheid – Het Bloed van Christus I
20 min
7
Les 6: Groeien in waarheid – Het Bloed van Christus II
15 min